Gentrificació

Gentrificació és un tecnicisme que fa referència al desplaçament de veïnes dels barris cèntrics de les ciutats i a la seva substitució per gent més benestant. Parlar de gentrificació és parlar a més, de la destrucció del comerç de proximitat, de la transformació de finques senceres en hotels, pisos de luxe o apartaments turístics. En definitiva, la gentrificació destrueix la vida dels barris populars i els converteix en un parc temàtic.

Al Raval, a Sant Antoni i al Poble-sec aquesta situació s’agreuja. Som els últims barris cèntrics encara no completament gentrificats i estem immersos en una nova bombolla immobiliària. L’arbitrarietat mana i en el “millor” dels casos els increments de lloguer són del 20%, en el pitjor, del 100%. Això és així perquè l’actual Llei d’arrendaments urbans (LAU) ha reduït la vigència dels contractes de lloguer a tres anys, passat aquest temps el propietari pot fer el que li vingui de gust.

Hi ha diverses formes d’expulsar-nos dels nostres barris. De forma directa, a través dels preus desorbitats dels pisos i de demandes de desnonament a la primera de canvi. I si no tens on anar, t’envien empreses privades que executen desnonaments sense ordre judicial. També forma part d’aquesta violència la precarietat laboral, o la manca de treball, o uns restaurants al voltant de les nostres cases amb preus impossibles.

La gentrificació doncs, proporciona una bona oportunitat als capitals per extreure beneficis a partir de la transformació del nostres barris i l’expulsió de les veïnes.  Per aquest fet, enfoquem la nostra mirada atenta cap a les següents problemàtiques i us deixem els enllaços següents on podreu obtenir més informació al respecte. A grans trets, hem enfocat el nostre estudi cap a: el turisme com un dels més importants fenòmens pels quals la propietat es revalortiza als nostres barris; L’especulació immobiliaria, un dels principals mecanismes per obtenir profit d’aquest procés; els desnonaments invisibles, una de les conseqüències més crues.

  1. El turisme com a motor de la gentrificació
  2. L’especulació immobiliaria: El mecanisme per extreure la plusvàlua
  3. Expulsió del veïnat: Desnonaments invisibles, la nova forma d’expulsió

Des de l’espai de coordinació dels tres barris, hem impulsat aquesta web amb les dades de la nostra humil investigació (ja que no som professionals) com a eina útil en la lluita per aturar la gentrificació i per la defensa dels espais amb vida als barris.

El mapa de la gentrificació:

Aquest mapa és el mapa de la gentrificació que hem elaborat. Hi surten identificats alguns dels principals elements que configuren l’adn d’aquest proces urbanístics. En aquest enllaç podeu trobar-lo amb una llegenda més extensa.

Cercavila contra la gentrificació i l’inici de la coordinació:

El Cercavila contra la gentrificació organitzat el deu de desembre del dos mil setze va ser el primer acte on veïnes del Poble-Sec, Sant Antoni i el Raval s’organitzaven juntes per lluitar contra aquest procés. Ho feien sota aques pretext “La defensa dels nostres barris passa per defensar els espais de vida, els espais de complicitat, els espais que ens fan millors. Tot espai que desapareix, empobreix el barri. Tota llar que lluita per una vida digna és una unitat de vida, igual que tota persona que vol un barri millor. I de vegades entre totes som capaces de crear xarxes de solidaritat i espais comunitaris que fan dels nostres barris espais millors. Llocs amb esperança. Espais comunitaris i de solidaritat.” La caminada per diferents indrets a defensar dels respectius barris va ser el tret de sortida d’una fructifera coordinació per tal d’agilitzar i potenciar els esforços que s’estan duent a terme en aquest sentit. Aquesta pàgina web és una de les eines que vam acodar desenvolupar.

Cartell del cercavila
%d bloggers like this: